Odziały Przygotowania Wojskowego – czym są, po co są tworzone

24.02.2022

Od września 2020 około siedem tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w tak zwanych oddziałach przygotowania wojskowego (OPW). Ich utworzenie to wynik nowelizacji ustawy Prawo oświatowe z 2019 roku. Na czym polega uczestnictwo w takich klasach i jakie cele przyświecają szkoleniu?

Oddziały przygotowania wojskowego – program szkoleniowy

Wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego mogą składać zarządcy prywatnych oraz publicznych placówek edukacyjnych. Program szkolenia może być realizowany zarówno w liceach ogólnokształcących (klasy I-IV), jak i technikach (klasy I-V). Podzielony jest na blok teoretyczny i praktyczny, przy czym część praktyczna szkolenia prowadzona jest przez jednostkę wojskową – do każdego oddziału przydzielona zostanie bowiem jednostka mu patronująca. Również z tego powodu w jednym roku liczba uczniów dołączających do takiego oddziału w danej placówce nie powinna przekraczać trzydziestu.

W trakcie trwania programu przygotowawczego jego uczestnicy poznają podstawy wychowania wojskowego, przejdą szkolenia bojowe i logistyczne i będą uczestniczyć w zajęciach z wybranych przepisów prawnych. Ostatnim etapem programu jest obóz szkoleniowy. Organizowany będzie on w pierwszych trzech miesiącach roku szkolnego odpowiednio w IV klasie liceum i V klasie technikum.

Cele i założenia OPW

Utworzenie OPW jest rozwiązaniem systemowym, którego celem jest wzmocnienie ochotnikami rezerw takich formacji, jak Siły Zbrojne i WOT. W dalszej perspektywie młodzież, która ukończyła program szkoleniowy, będzie mogła zasilić wymienione formacje, zaś w społeczeństwie dojdzie do popularyzacji wiedzy o obronności oraz postaw patriotycznych.

Jednocześnie wprowadzenie OPW nie kłóci się z funkcjonowaniem klas o profilu wojskowym oraz innych mundurowych specjalizacji, które realizują swoje własne programy szkolenia. Absolwenci OPW również będą mogli liczyć na podobne uprawnienia, w tym dodatkowe punkty do rekrutacji oraz skróconą służbę przygotowawczą. Młodzież, która wiąże swoją przyszłość ze służbą, ma więc różnorodne opcje do wyboru.